Algemene Voorwaarden

Deze Photobooth is een product van Nick Weerts (Krokusstraat 5, 2170 MERKSEM). Wij doen ons best om een uitstekende verhuurdienst te verlenen aan de klant. Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze verhuurdienst en zetten alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen.

De Photobooth wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door onze medewerkers. Eens de photobooth op een welbepaalde plaats geïnstalleerd is, mag die niet meer verplaatst worden. Een parkeerplaats dient voorzien te worden voor het laden en lossen van de photobooth en dit op maximaal 50 meter van de voorziene opstellingsplaats.

Maximum 2 weken na uw feest wordt een link gestuurd met alle genomen foto’s.

Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:

  • Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt.
  • Wanneer iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen.

Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/opmerkingen/… kan u ons tijdens de huurperiode bereiken op het telefoonnummer dat we u bezorgen. Een fotograaf / technicus is steeds in de buurt.

De Photobooth slaat steeds de fotostrookjes op, zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat. Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen.

Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.

Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken gemaakt werden dan het voorziene maximum aantal, kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog aan het maximum te komen.

Bij een annulatie korter dan 3 maand voor de vooropgestelde huurdatum, kan een annulatievergoeding van 10% op de huurprijs voor de ondertussen gebeurde voorbereidingen aangewend worden.

Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de photobooth. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht … ). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing. Enkel rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd. Nick Weerts kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.